Aviso legal

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya, li informem que aquesta pàgina Web és propietat d’INVERSIONS Atir, SLEN endavant CASTELL DE SANT MARÇAL, amb domicili en Carrer Beltrán i Rózpide 7-9, CP 08034, Barcelona, ​​amb CIF nº B 65.671.976

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 42895, Foli 86, Full B-417.845, Inscripció 1ª

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns en l’e-mail ivonne@castelldesantmarsal.com, o al telèfon (+34) 932.805.936

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web. L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d’ús de la mateixa.

Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix. En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Todos los contenidos, textos, imágenes, y códigos fuente son propiedad de CASTELL DE SANT MARÇAL o de terceros a los que se han adquirido sus derechos de explotación, y están protegidos por los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. El usuario únicamente tiene derecho a un uso privado de los mismos, sin ánimo de lucro, y necesita autorización expresa de CASTELL DE SANT MARÇAL y/o el titular de los derechos para modificarlos, reproducirlos, explotarlos, distribuirlos o cualquier derecho perteneciente a su
titular. El establecimiento de enlaces a nuestro portal no con_ere ningún derecho sobre el mismo, y se autoriza exclusivamente a permitir el acceso a nuestra web, quedando prohibida en otras páginas la reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de nuestro portal.
Asimismo, el simple hecho de establecer un enlace a nuestra página web no da derecho a otorgarse la categoría de colaborador o socio de CASTELL DE SANT MARÇAL Está absolutamente prohibida la imitación ya sea total o parcial de nuestro portal.

CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix ​​prèvia subscripció o registre. No obstant això, CASTELL DE SANT MARÇAL es reserva el dret d’oferir serveis que requereixin el registre previ de l’usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats en la Web,

amb fàcils indicacions per al seu registre. L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic, a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d’ús, i si escau en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis. Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la seva disposició, li comuniquem que CASTELL DE SANT MARÇAL, queda eximit de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota clase que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari. CASTELL DE SANT MARÇAL es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells USUARIS que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI que la no  niciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal als mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de CASTELL DE SANT MARÇAL, que assumeix el compromís de garantir la privadesa de l’usuari o visitant en tot moment, i en totes les interaccions amb aquell. CASTELL DE SANT MARÇAL assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l’Usuari. Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’Usuari pugui facilitar a través del nostre web.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l’informem que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als _ficheros de CASTELL DE SANT MARÇAL, titular i responsable de la mateixa. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés a l’tractament dels mateixos, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius. Així mateix l’informem que per salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels _cheros que continguin dades de caràcter personal.

Ús de les seves dades personals.

 

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la que es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem.

La nostra pàgina Web, recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i mitjançant el correu electrònic on pot sol·licitar-nos qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. L’enviament dels mateixos implica la seva autorització a incorporar-los als nostres _cheros corresponents, si CASTELL DE SANT MARÇAL ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privacitat. Les seves dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades. Així mateix, per poder participar en els concursos i promocions presentats en aquest web, els menors de 14 anys han d’obtenir

Prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals. Per a això hauran d’adjuntar el nom complet, adreça electrònica i D.N.I, dels mateixos, als efectes de poder sol·licitar la seva autorització per al tractament de dades necessari per gestionar la participació en el concurs. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec es troben. La EMPRESA, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Menú