Política de privacidad

1.- Qui és el responsable de l’tractament de les dades personals dels Usuaris web?

Denominació Social: INVERSIONS HOTELERES Atir S.L. (En endavant, Castell -de Sant Marçal) Domicili Social: Beltrán i Rózpide 7-9, CP: 08034 – Barcelona CIF: B65671976

Telèfon: 93 2805936

Adreça electrònica: ivonne@castelldesantmarsal.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 42895, Foli 86, Full B-417.845, Inscripció 1ª

2.- Amb quina finalitat es tracten les dades personals dels Usuaris web?

Con el fin de poder gestionar las solicitudes de los Usuarios web que se pongan en contacto con el Castell de Sant Marçal a través de esta web, ya sea a través del apartado de contacto del hotel o de la suscripción a la Newsletter.
Para poder enviarles correos comerciales sobre servicios del Castell de Sant Marçal.

3.- Per quant de temps conservarà Castell de Sant Marçal les dades personals dels Usuaris web?

Mentre l’Usuari web no s’oposi a el tractament de les seves dades personals.

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals dels Usuaris web?

La base legal per al tractament de les dades dels Usuaris web és el previ consentiment d’aquests atorgat mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Envia suggeriments

Historial

Desades

Comunitat

5.- A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals dels Usuaris web no seran cedides o comunicades a terceres empreses, llevat obligació legal que ho estableixi.

6.- Quins són els drets dels Usuaris web sobre les seves dades personals?

Castell de Sant Marçal garanteix en tot cas als Usuaris web l’exercici dels seus drets i que consisteixen en:

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al Castell de Sant Marçal estem tractant dades personals seus o no.
 • Les persones interessades tenen dret també a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. Castell de Sant Marçal deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els Usuaris web també tenen dret a la portabilitat de les seves dades a altres empreses, sempre que així ho sol·licitin expressament i tècnicament sigui possible fer-ho.

Un usuari podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, a través de qualsevol dels següents mitjans:

 • Correu electrònic: ivonne@castelldesantmarsal.com
 • Correu postal: Beltrán i Rózpide 7-9 Cp: 08034 – Barcelona
 • Així mateix, s’informa als Usuaris web que tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada i que poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Totes les dades de contacte i tràmits davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades podran trobar-los a través de la pàgina web: https://www.agpd.es

7.- Com hem obtingut les dades personals dels Usuaris web?

Castell de Sant Marçal, ha obtingut les dades dels Usuaris web a través del formulari de subscripció d’aquesta pàgina web i que han estat facilitades de forma voluntària pel propi interessat.

Les dades personals a les quals Castell de Sant Marçal té accés són els següents:

 • Dades d’identificació
 • Adreces postals o electròniques

No es tracten dades especialment protegides o de categories especials

8.- Normativa aplicable

CASTELL DE SANT MARÇAL tractarà les dades de conformitat amb:

 •  El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de les seves dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD )
 •  La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

9.- Consulta

Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què Castell de Sant Marçal utilitza les dades dels Usuaris web, escriviu-nos a ivonne@castelldesantmarsal.com

Menú